Cluster Office

Cluster Office 1

Cluster Head: Milan Chapagain
Address: Laxmimarg, Morang
Phone: 9814922009
Email: cluster1@civillaghubitta.com.np

Cluster Office 2

Cluster Head: Devkaran Majhi
Address: Godar, Dhanusha
Phone: 9842820039
Email: cluster2@civillaghubitta.com.np

Cluster Office 3

Cluster Head: Bishal Tiwari
Address: Nijgadh, Bara
Phone: 9843276909
Email: cluster3@civillaghubitta.com.np

Cluster Office 4

Cluster Head: Ankit Rimal
Address: Sanga, Kabhrepalanchowk
Phone: 9849209521
Email: cluster4@civillaghubitta.com.np

Cluster Office 5

Cluster Head: Purushottam Shrestha
Address: Chabahil, Kathmandu
Phone: 9841570052
Email: cluster5@civillaghubitta.com.np

Cluster Office 6

Cluster Head: Basanta Subedi
Address: Kanchhibajar, Rupandehi
Phone: 9851193021
Email: cluster6@civillaghubitta.com.np

Cluster Office 7

Cluster Head: Krishna Bahadur Adhikari
Address: Lalmatiya, Dang
Phone: 9848053746
Email: cluster7@civillaghubitta.com.np